PROJEKT UNIJNY


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.

"Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia
na rynek nowych usług poprzez budowę obiektu
usługowo - handlowego w Pszowie"

Beneficjent: Firma Handlowo - Usługowa "MONTER"
Tomasz Olbrych

Wartość całkowita projektu 389 200,00 PLN
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 180 000,00 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Przedmiotem projektu jest budowa nowego pawilonu usługowo - handlowego z warsztatem, sklepem i zapleczem socjalnym mającego na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług na rynek.

Celem głównym Projektu jest osiągnięcie przez mikroprzedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej oraz wzrost zatrudnienia.

Projekt jest realizowany w ramach Podziałania 1.2.1. RPO WSL "Mikroprzedsiębiorstwa". Przedsięwzięcie wpisuje się bezpośrednio w cel główny priorytetu, jakim jest wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy oraz cel główny działania: wzrost konkurencyjność przedsiębiorstw.

Projekt jest finansowany w 60% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz w 40% ze środków własnych FHU MONTER Tomasz Olbrych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
Zapraszamy do naszego

Serdecznie zapraszamy do współpracy
instalatorów oraz firmy wykonawcze!
FHU Monter Tomasz Olbrych
Pszów, ul. Pszowska 428 B
tel/fax: 32 455 7098
e-mail: biuro@fhumonter.pl
Strona www: Pol-Media